ارتباط با گروه زند

دفتر مرکزی : تهران - میدان هفت تیر- دفتر گروه زند - تلفکس : ۷۴۵ ۲۱ ۲۴۵ ۰۲۱

دفتر سیرجان : بلوار سید احمد خمینی - حوزه شهر الکترونیک سیرجان - تلفکس :۲۰۲۷ ۴۲۲۵ ۰۳۴

همراه : ۲۰۳۵ ۹۳۲ ۰۹۱۲ - ۵۵۹۲ ۸۷۰ ۰۹۱۲

پست الکترونیک : info@ZandGroup.ir

پاسخ گویی تلفنی 'روزهای غیرتعطیل' از ساعت ۹ الی ۱۸ می باشد.

قبل از مراجعه حضوری حتما وقت رزرو فرمایید.